Östfronten är en uppländsk frigrupp som främst gör nyskriven musikal. Konstnärlig ledare är Dag Thelander. Se tidigare produktioner härKontakt: info[a]ostfronten.org.

Aktuellt

8 sept 2023          Innan nån dog, gästspel på Tullportsteatern i Vimmerby
27 sept 2023        Jernbanan, premiär på Västerbottensteatern i Skellefteå (biljetter)

Östfrontens verksamhet stöds av Uppsala kommuns kulturnämnd, Östhammars kommun, Lyftet Storbrunn, Statens kulturråd, Region Uppsala,  Längmanska kulturfonden och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.