Östfronten är en uppländsk frigrupp som främst gör nyskriven musikal. Konstnärlig ledare är Dag Thelander. Se tidigare produktioner här. Kontakt: info(a)ostfronten.org. 

Aktuellt
7 sept 2024 – Pelikanen, premiär i samarbete med Strindbergs Intima Teater (biljetter)
8-9 sept 2024 – Pelikanen, Strindbergs Intima Teater i Stockholm (biljetter)
15-17 sept 2024 – Pelikanen, Strindbergs Intima Teater i Stockholm (biljetter)
22-23 sept 2024 – Pelikanen, Strindbergs Intima Teater i Stockholm (biljetter)
2-5 okt 2024 – Pelikanen, gästspel på Reginateatern i Uppsala (biljetter)
16 okt 2024 – Pelikanen, gästspel på Folkteatern i Göteborg

Östfrontens verksamhet stöds av Uppsala kommuns kulturnämnd, Östhammars kommun, Lyftet Storbrunn, Statens kulturråd, Region Uppsala,  Längmanska kulturfonden och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.