Östfronten är en uppländsk frigrupp som främst gör nyskriven musikal. Konstnärlig ledare är Dag Thelander. Se tidigare produktioner härKontakt: info[a]ostfronten.org.

Aktuellt

7-10 sept 2022     Innan nån dog, gästspel på Reginateatern i Uppsala (biljetter)
14 sept 2022          Innan nån dog, gästspel på Storbrunn i Östhammar (biljetter)
16 sept 2022          Innan nån dog, gästspel på Stockholms stadsteater (biljetter)

Se schema och boka plats på skolföreställningar av Innan nån dog här.

Östfrontens verksamhet stöds av Uppsala kommuns kulturnämnd, Östhammars kommun, Lyftet Storbrunn, Statens kulturråd, Region Uppsala,  Längmanska kulturfonden och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.