Östfronten är en uppländsk frigrupp som främst gör nyskriven musikal. Konstnärlig ledare är Dag Thelander. Se tidigare produktioner här. Kontakt: info(a)ostfronten.org. 

Aktuellt
7 sept 2024 – Pelikanen, premiär i samarbete med Strindbergs Intima Teater i Stockholm
8-9 sept 2024 – Pelikanen, Strindbergs Intima Teater i Stockholm
15-17 sept 2024 – Pelikanen, Strindbergs Intima Teater i Stockholm
19 sept 2024 – Pelikanen, Strindbergs Intima Teater i Stockholm
22-24 sept 2024 – Pelikanen, Strindbergs Intima Teater i Stockholm
30 sept 2024 – Pelikanen, Strindbergs Intima Teater i Stockholm
1 okt 2024 – Pelikanen, Strindbergs Intima Teater i Stockholm
2-5 okt 2024 – Pelikanen, gästspel på Reginateatern i Uppsala

Östfrontens verksamhet stöds av Uppsala kommuns kulturnämnd, Östhammars kommun, Lyftet Storbrunn, Statens kulturråd, Region Uppsala,  Längmanska kulturfonden och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.